Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   DUYURULAR

İNŞAAT M2 BİRİM MALİYETİ YILLARA GÖRE

İNŞAAT BİRİM MALİYETLERİ
İNŞAATIN               YILLAR    
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Resmi Gazete Tarih           19.02.204 18.02.2005 16.03.2006 9.04.2007         28.04.2012 24.04.2013 6.05.2014 19.03.2015 9.04.2016 4.05.2017 26.04.2018 16.03.2019 10.03.2020
Resmi Gazete Sayı           16-311 16-329 16-366 2007-22         28277 28627 28992 29300 29679 30056 30403 30716 310064
SINIFI GRUB S-G 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 A IA 30,05 20,00 33,00 43,00 46,00 51,00 54,00 61,00 65,00 71,00     80 85 100 110 118 133 153 185 210
1 B IB   35,00 57,75 75,00 80,00 89,00 94,00 105,00 112,00 123,00     140 145 160 170 180 198 228 275 310
2 A IIA 59,28 55,00 90,75 118,00 127,00 141,00 149,00 167,00 178,00 195,00     225 235 250 270 290 320 369 450 510
2 B IIB   75,00 123,75 161,00 173,00 193,00 205,00 230,00 245,00 268,00     305 320 350 370 390 419 483 590 750
2 C IIC                         360 370 400 430 460 502 578 710 820
3 A IIIA 99,90 123,00 202,95 264,00 283,00 315,00 334,00 375,00 399,00 437,00     475 490 550 590 630 694 800 980 1100
3 B IIIB 114,23 140,00 231,00 300,00 322,00 359,00 381,00 427,00 455,00 498,00     560 585 650 700 750 838 966 1210 1450
4 A IVA 128,50 158,00 260,70 339,00 364,00 406,00 430,00 482,00 513,00 561,00     615 650 700 750 800 882 1016 1270 1550
4 B IVB 142,76 175,00 288,75 375,00 402,00 448,00 475,00 533,00 568,00 622,00     695 730 800 860 920 1021 1177 1470 1850
4 C IVC 171,34 210,00 346,50 450,00 483,00 539,00 571,00 640,00 682,00 746,00     800 840 900 960 1030 1135 1308 1630 2000
5 A VA 214,13 260,00 429,00 558,00 599,00 668,00 708,00 794,00 846,00 926,00     1015 1040 1150 1230 1320 1425 1642 2010 2400
5 B VB 256,98 315,00 519,75 676,00 725,00 809,00 858,00 962,00 1.025,00 1.122,00     1240 1270 1400 1500 1610 1764 2033 2485 2900
5 C VC 299,84 360,00 594,00 772,00 828,00 924,00 979,00 1.098,00 1.169,00 1.279,00     1400 1450 1600 1710 1835 2023 2331 2850 3250
5 D VD 351,41 430,00 709,50 922,00 989,00 1.103,00 1.169,00 1.311,00 1.396,00 1.528,00     1690 1750 1900 2040 2150 2383 2746 3360 3800